L’Ajuntament fa una enquesta per valorar el servei de bus a l’hospital de Mataró i tenir arguments a favor de l’ampliació

L’Ajuntament posa a disposició dels veïns i veïnes d’Arenys de Munt una enquesta per valorar  el servei de la línia d’autobús entre Arenys de Munt i l’hospital de Mataró, en la qual es pretén conèixer l’opinió i grau de satisfacció de les persones usuàries del servei i les millores que es poden proposar en relació amb les franges horàries. L’enquesta està disponible a l’apartat de propostes, queixes i suggeriments del web de l’Ajuntament d’Arenys de Munt i també es podrà respondre presencialment mitjançant una butlleta a l’Oficina d’Atenció a la Vila -OAV- de l’edifici de l’Ajuntament, a la Policia Local i a l’Esplai.

Els resultats de l’enquesta serviran per elaborar les propostes d’ampliació i millora del servei que l’Ajuntament d’Arenys de Munt proposarà al Departament de Transports de la Generalitat de Catalunya.

Ho ha explicat el regidor de Seguretat i Espai Públic, Àngel Castillo Vallcorba