L’ajuntament destinarà diners per arreglar la porta d’emergència de la sala municipal

Així ho va dir el regidor d’obres i serveis Àngel Castillo arran d’un prec que la Cup va presentar al darrer ple sobre la poca seguretat d’aquesta porta.

El regidor explica que ara per ara la brigada municipal ha fet una petita actuació i que tan bon punt sigui possible es substituirà  el sistema de funcionament de les portes.

També la Cup va presentar un prec per demanar que s’il·luminin els passos de vianants del poble. Sobre aquest tema Àngel Castillo, ha dit que valoraran els llocs públics on és possible fer una actuació per millorar la il·luminació a través de l’enllumenat públic.

I pel que fa als passos de vianants de les carreteres, al dependre del seu Departament compliquen les actuacions. D’altra banda, el regidor avança que quan es rebi l’aportació de l’Associació de Municipis pel Transport Urbà, s’adquiriran cartells luminosos de transport i senyalització  que es col·locaran a la riera.