l’Ajuntament demana que a Collsacreu i La Creueta estalviin aigua fins que es repari el dipòsit

L’ajuntament demana limitar el consum d’aigua a Collsacreu i la Creueta com a mesura preventiva mentre es repara el sostre del dipòsit que les abasteix. Mentre durin les tasques de reparació es garantirà el subministrament d’aigua de manera directa mitjançant un bypass existent a la urbanització la Creueta, carretera de Sant Celoni i carrer Josep Pla. Tot i que el subministrament d’aigua està garantit, com a mesura preventiva, fins a la seva reparació, es demana als veïns i veïnes de les urbanitzacions afectades que limitin el consum de l’aigua potable a allò que sigui imprescindible. Ho explica el cap tècnic, d’Aigües d’Arenys, Àlex Sola.

La situació a Collsacreu és lleugerament més complicada perquè la gestió de l’aigua va a càrrec de Sorea.

El temps d’afectació, sumant els tràmits administratius, l’enderroc, el muntatge i la posada en marxa de la instal·lació podria arribar fins a 3 mesos.

D’altra banda, la setmana vinent està previst que es cobri el rebut de l’aigua del primer trimestre. Cobrament que va ser ajornat degut a la pandèmia pel Coronavirus.