L’Ajuntament d’Arenys de Munt valora positivament el primer any d’obertura del pati de l’Escola Sant Martí

Aquesta iniciativa va néixer amb l’objectiu d’oferir als pares dels infants d’un espai diferent a altres parcs del poble. Hi ha assistit uns 15 de nens de mitjana per dia.

Malgrat és la primera vegada que es posava en marxa aquest projecte i que el mes d’agost sempre és complicat, la valoració de l’Ajuntament és positiva.

La regidora d’Ensenyament, Tonia Vila avança que gràcies a la bona resposta, l’Ajuntament estudiarà la possibilitat de mantenir aquest servei durant el curs escolar a les tardes després de les classes.