L’Ajuntament d’Arenys de Munt renovarà la senyalització del poble i les plaques dels carrers

Pel que fa a la renovació dels senyals, es tracta d’una actuació recollida al Pla d’Actuació Municipal recentment publicat. El regidor d’Espai públic, Àngel Castillo, explica que l’actuació contempla el canvi de la senyalització vertical i horitzontal.

I com dèiem, també està previst renovar les plaques que indiquen els noms dels carrers.

Aquests actuacions no tenen dates d’inici i final marcades sinó que es desenvoluparan en la mesura que es pugui.