L’ajuntament d’Arenys de Munt recorda que l’horari per treure la brossa és de 8 a 10 del vespre

Es demana als vilatans que respectin aquest horari en la mesura que els sigui possible, ja que durant l’estiu molts veïns treuen les deixalles més tard i això dificulta la feina de l’empresa de recollida. Ho explica el regidor de medi ambient, Jordi Maimí.

Recordem que, fins al 12 de setembre, es fa una recollida extra de la fracció orgànica els dijous i que cal tenir en compte que cal treure la bossa de la matèria orgànica lligada dins del cubell.

També és important recordar que el dissabte és dia de rebuig i no es poden llençar residus reciclables com ara paper i cartró, envasos, vidre o matèria orgànica.

Parlant de la brossa, fa tres dies que no es recull la brossa a la urbanització de Can Jalpí per un mal ús per part dels veïns, ja que darrerament han llençat residus que no corresponen.