L’Ajuntament d’Arenys de Munt participa a la jornada educativa “Mirem el nou 0-3

El passat dissabte va tenir lloc la jornada “Mirem el nou 0-3”, en la qual l’Ajuntament d’Arenys de Munt va ser representat per la regidora d’Educació, Tònia Vila i Paituví.

La jornada va ser organitzada pel Servei Educatiu de l’Alt Maresme, amb la intenció de crear un espai de trobada i reflexió entre els equips docents, les persones responsables dels municipis i els serveis educatius. L’objectiu era arribar a acords de qualitat en l’aplicació del nou currículum vinculat als diferents aspectes d’organització, gestió, metodologia, formació i treball en xarxa a l’etapa entre 0 i 3 anys.

Més detalls a l’entrevista a la regidora d’Eduació, Tònia Vila i Paituví