L’Ajuntament d’Arenys de Munt millorarà la recollida d’aigües a la cruïlla Pau Casals i Lluis Companys

Les actuals reixes no tenen capacitat per recollir l’aigua que baixa en moments de fortes pluges i aquesta actuació permetrà reconduir l’aigua fins a la reixa ubicada al final del tram del carrer Pau Casals a l’alçada del Pi Gros.

L’obra donarà resposta a la problemàtica que es genera en contextos de fortes pluges quan una part de l’aigua que baixa pels carrers Pau Casals i Lluis Companys entra dins els baixos i comerços a peu de carrer. Quan es va urbanitzar la placeta del Pi Gros fa quatre anys  es va dur a terme un primer arranjament però va restar pendent una obra que resolgués definitivament la problemàtica.

Més detalls a l’entrevista al regidor d’Obres i serveis, Àngel Castillo