L’ajuntament d’Arenys de Munt ha guanyat en primera instància el contenciós amb Sorea

El jutge ha donat la raó a l’ajuntament i no se li haurà de pagar els 666 mil euros que l’empresa reclamava.

El regidor d’economia, Josep Sánchez, explica que s’ha treballat una auditoria a nivell polític amb Gusam i des de intervenció de l’ajuntament, per fer un estudi d’inversions que demostrin que Sorea havia sobre dimensionat inversions.

La sentencia diu que Sorea a més haurà d’abonar a l’ajuntament 345 mil euros per diferents conceptes, com ara per les inversions no fetes o impagaments, així com els costos que ha tingut que pagar l’ajuntament amb tota aquesta tramitació. Si l’empresa apel·la també haurà de pagar interessos fins que la sentencia sigui ferma.

El regidor posa en valor la feina feta perquè aquesta sentencia hagi estat favorable per l’ajuntament.

Josep Sánchez ha comentat que si la situació de la xarxa de l’aigua hagués estat bona quan la gestionava l’empresa Sorea, l’ajuntament no hagués fet tanta inversió en els darrers anys, més de mig milió d’euros.