L’ajuntament d’Arenys de Munt ha fet una memòria de les 9 sessions celebrades del Consell del Poble

També s’ha realitzat un annex amb la descripció de les propostes formulades pel Consell del Poble i els compromisos adquirits pel govern municipal.

Aquesta memòria-resum i les actes de totes les sessions del Consell del Poble celebrades entre el 24 d’octubre de 2016 i el 28 de febrer de 2019 es poden consultar al web municipal.

En el web municipal també s’ha activat un apartat específic amb la informació sobre el Consell del Poble i amb el formulari d’inscripció per als arenyencs i arenyenques que vulguin formar-ne part i participar en les decisions col·lectives del poble.