L’ajuntament d’Arenys de Munt es vol adherir a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social

Per aquest motiu ahir el regidor d’Economia Josep Sànchez, va participar com a observador a l’assemblea que va tenir lloc a Manlleu.

Aquesta xarxa pretén agrupar municipis per fomentar noves formes de produir i consumir democràtiques, solidàries i sostenibles, amb l’objectiu de fer una transició cap a un model econòmic més resistent als efectes de les grans crisis econòmiques.

Sànchez ha explicat que hi va assistir per explorar els beneficis de que Arenys de Munt formi part d’aquesta transició cap a aquestes noves formes d’economia.

Sànchez assegura que l’adhesió a aquesta xarxa comportaria posar en primer terme els criteris socials a l’hora de contractar i licitar serveis.

També es té en compte l’aspecte social a l’hora de contractar empreses subministradores d’energia i telecomunicacions, i comporta prioritzar la banca ètica.

Sànchez s’ha mostrat convençut de que és millor treballar en xarxa, conjuntament amb els altres municipis, que fer-ho per lliure.

Des del punt de vista de l’emprenedoria, aquesta adhesió pot ajudar a trobar noves estratègies jurídiques que tenen a veure amb noves formes de treballar més cooperatives i solidaries.