L’ajuntament d’Arenys de Munt aprova un pressupost de 9 milions d’euros per aquest any

El pressupost s’ha aprovat amb el vot favorable d’ERC i de la CUP. En canvi el PDeCAT i el PP van votar-hi en contra. La regidora del PSC, Àngels Castillo, no va assistir al ple per una intervenció quirúrgica, i la regidora de la CUP Maria Ballester perquè ella i la seva assemblea diuen que no se’ls hi dona representació al ple, tal com va explicar l’alcalde a l’inici de la sessió. Abans d’anar al punt, i com ja es va fer al ple passat, es va fer un minut de silenci i es va llegir una declaració per demanar la llibertat dels ex-consellers i dels Jordis, que són a presó.

El regidor d’economia, Josep Sánchez, va explicar que aquest pressupost  contempla moltes propostes i és ambiciós, ja que s’incrementa en gairebé 300 mil euros més que l’any passat. D’aquests, 70 mil euros són per la partida de personal.

En despeses financeres aquestes és redueixen en un 18% i s’incrementa l’ingrés de l’IBI a partir d’haver augmentat el padró municipal. Del pressupost 1,6 milions d’euros serà per inversió.

En Promoció econòmica i Comerç s’ha incrementat en 30.600 euros respecte a l’any passat per reforçar campanyes i per emprenedoria. També es destinaran 255 mil euros per promoure el sector industrial.

Un dels projectes important per aquest 2018-2019 es per el Centre Cívic, que més enllà de ser un espai per entitats també servirà per fer activitats per promoure el municipi i alhora cohesionar el barri de Sant Carles amb el poble.

En Espai Públic s’incrementa la partida en 37.400 euros i passa a tenir un pressupost de 291 mil euros per fer una campanya de neteja de façanes i neteja a la via pública, i per fer el tercer tram de la riera també s’ha fet una previsió de diners, 600 mil euros de moment. Altres inversions: 40 mil euros per reforçar l’enllumenat, 66 mil per parcs i jardins, 20 mil per parcs infantils, realitzar una zona d’esbarjo per a gossos o fer un skate park.

En Seguretat i Mobilitat es contempla la policia de barri, comptaran amb un gos policia i la renovació d’un dels cotxes de la policia local. Així com també en mobilitat es milloraran les marquesines del bus amb una senyalització horària.

En Joventut la partida a passat de 15 mil euros el 2016 a 62 mil euros aquest any per tal de desenvolupar el Pla Local de Joventut.

En l’àmbit de Benestar Social, el regidor Josep Sánchez va destacar que és una regidoria que des que van entrar al govern ha crescut exponencialment any rere any. Al 2013 comptava amb 97.000€ i ara compta amb una partida de 262.000€. En referència a les targetes de transport, Sánchez va dir que tenen previst posar en marxa la nova targeta adreçada a la gent gran però que a més a més, tenen el compromís de treure targetes per altres col·lectius com els estudiants.

Un dels altres objectius de la regidoria és fer política d’habitatge de manera integral. Sigui ajudant als propietaris que volen posar a lloguer social o econòmics els seus pisos, sigui ajudant a les famílies que tenen dificultats per pagar el lloguer o ajudant en les despeses quotidianes perquè les famílies puguin pagar l’IBI.

En Participació la dotació és similar a la del 2017 però amb la diferència de dimensionar correctament el servei de mediació (de 5.000€ a 23.000€)  i que les campanyes de civisme es traspassen a la regidoria de Comunicació. En total, la regidoria comptarà amb una dotació de 35.000€.

Pel que fa a la regidoria d’Esports, l’increment de la partida va dels 110.000€ del 2017 als 123.000 del 2018. Sànchez va explicar que l’increment és per l’estalvi que es generarà quan estigui actiu el camp de pàdel del pavelló nou. Un dels serveis que es veuran beneficiats és el manteniment de la piscina municipal.

En referència a les inversions esportives, es dotarà de més cistelles de bàsquet a les zones infantils, es millorarà la senyalització de camins, es faran intervencions al camp de futbol i es farà una inversió energètica en el nou pavelló.

En quan a Sanitat i Gent gran també s’ha incrementat la dotació pressupostaria fins als 123.500€ pels 98.000€ de l’any 2016. Sànchez va explicar que amb aquest increment es pretén iniciar diferents campanyes de civisme com la de les caques de gos, un problema difícil de resoldre. També es vol millorar el control de plagues i legionel·la així com controlar les colònies d’animals.

També en inversions, continuaran amb l’objectiu de modernitzar l’esplai de jubilats (45.000€), es faran petites inversions al cap i treballaran per millorar l’accessibilitat al cementiri (40.000€).

En quan a Cultura i Festes, el pressupost puja 28.196€ respecte al 2017, el que fa un total de 324.000€. Es posarà en marxa nou cicle de concerts, les activitats a la riera i la festa major i la del Remei. Sànchez va voler remarcar que Arenys de Munt és un dels pobles que menys gasta en festes. En les inversions de cultura es destaca l’urbanització del solar de Can Borrel que costarà 62.000€. També s’invertirà en equipaments, intervencions al’escola bressol i mobiliari de la sala d’exposicions.

Pel que fa a Ensenyament, la partida  pujarà 33.000€ més que el pressupost anterior. Es milloran les subvencions per llibres i es destinaran a ajudar a les famílies amb dificultats a que puguin accedir a l’escola bressol.

Pel que fa a la regidoria de Comunicació la partida pujarà a 150.000€. Hi ha un increment a causa del traspàs de la campanya de civisme que abans estava a Participació.

Pel que fa a la GUSAM, el seu pressupost puja a 2.130.000 euros. Són 350.000 més que al 2017, increment que ve donat sobretot per la inversió en la gestió de l’aigua.

Sànchez finalment va llegir els acords del pressupost on va detallar l’estat de comptes de l’Ajuntament i les inversions.

En el torn d’intervencions, Ramon Planas, del PP, creu que els pressupostos no són de prou qualitat. Creu per exemple que el pressupost de promoció econòmica és molt petit i no te prou en compte el comerç de proximitat. Planas ha lamentat que el govern no hagi escoltat les seves propostes per culpa de les diferències ideològiques. També ha trobat a faltar inversions en el centre del poble. Diu que Arenys de Munt és un poble envellit en carrers, voreres, senyals i barreres arquitectòniques. Planas també va dir que aquest pressupost compta amb projectes que ell ja demana des de fa molt de temps i que per tot aquestes raons va votar en contra.

En el torn del PDeCAT, Lluis Campasol va dir que una de les principals discussions amb el govern va ser sobre les partida pel centre cívic i va recordar que gràcies a la insistència del seu partit, s’ha aconseguit una partida per acabar les obres de la riera. Campasol va explicar que creuen necessari crear una comissió d’inversions per detallar les inversions a 10 anys vista però el govern no ha estat pel cas. També va afirmar que no és un bon moment per invertir en allò que no és necessari i per això creu que és vital acabar les obres de la riera.

Per la seva part, Josep Manel Ximenis de la CUP va reflexionar sobre el deficient finançament que reben els municipis catalans per culpa de les lleis espanyoles. Ximenis també va destacar la importància del procés participatiu per copsar l’opinió dels vilatans. Va afegir que consideren que s’ha treballat molt en el pressupost i que han sortit satisfets amb les converses honestes i sinceres amb el govern. També es va referir al centre cívic per dir que quan arribi el moment, valoraran la proposta en el ple corresponent i votaran en conseqüència. També es va referir als compromisos pel que fa al comerç local. Per últim, Ximenis va voler destacar l’acord per crear una policia de barri que estigui a prop dels vilatans per resoldre problemes quotidians.

Si voleu escoltar el ple sencer ho podeu fer a través del web de la ràdio.