L’Ajuntament augmentarà l’aportació econòmica a GUSAM perquè s’obri una nova línea a l’escola bressol

En el ple d’avui es porta l’augment en l’aportació econòmica que l’Ajuntament  d’Arenys de Munt destina a GUSAM en la gestió de l’escola bressol municipal.

La regidora d’Ensenyament, Tònia Vila explica que arrel de l’increment molt notori de demanda de places de l’escola bressol, s’ha d’augmentar aquesta partida.

També es porta la proposta d’aprovació inicial de modificació de les bases específiques d’ajuts de menjador de les escoles bressol en règim de concurrència competitiva.

Un altre punt és l’aprovació inicial de l’acta d’apreuament de l’expropiació de la zona verda propietat de l’empresa Soler, al c/ de les suredes.

També es fa el nomenament de jutge de pau titular i suplent, l’adhesió a la xarxa audiovisual local, l’aprovació inicial de la modificació del projecte i la memòria i el reglament del servei d’atenció domiciliaria.

Pel que fa a les mocions, la Cup presenta una per aturar la subhasta d’immobles provinents d’herències intestades i que es destinin a habitatge social.

També es porta una declaració institucional de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències.

El ple és ordinari i per tant hi haurà precs i preguntes. Com sempre recordem que el podeu seguir per la ràdio a partir de les 8 del vespre o directament a la sala de plens.