La zona  de la Creueta malmesa per l’esfondrament del mur està pràcticament  reconstruïda

Ja s’ha consolidat la part del sostre que es va esfondrar, i tot i que encara falta que el propietari reforci la zona amb una capa de formigó, no hi ha cap perill de nou esfondrament. Ho detalla el regidor d’Espai públic, Àngel Castillo.

Pel que fa a la mobilitat, el carrer està obert al trànsit després de que arreglessin els desperfectes a la carretera.