La web de l’Ajuntament incorpora el servei Representa de la Administració Oberta de Catalunya

Ja està disponible Representa, el servei digital que recull les representacions legals, a través de la web de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. El servei Representa té per objectiu la gestió informatitzada de les representacions legals i voluntàries, mitjançant un registre electrònic d’apoderaments. Aquest servei neix per acomplir les previsions de la llei que preveu l’obligació de les comunitats autònomes i dels ens locals de disposar d’un registre electrònic general d’apoderaments en el qual s’inscriguin els poders atorgats pels interessats en un procediment administratiu a favor d’un representant, per actuar en el seu nom davant les administracions públiques. La técnica informàtica de l’Ajuntament, Ana Garcia Mingorance, n’ha explicat tots els detalls.