A Arenys de Munt la taxa de graduació a l’ESO és d’un 94,81%

L’informe bianual que realitza l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme conclou que, en els darrers dos anys, la taxa de graduació a l’ESO ha baixat lleugerament al Maresme situant-se en el 89,01%. Tot i això, es manté per sobre de la mitjana catalana

Destaca el municipi de Cabrera amb un 100% de graduació i, a la banda oposada, Cabrils i Argentona amb els registres més baixos.

A Arenys de Munt la taxa de graduació a l’ESO és d’un 94,81% el curs 2016-2017. Aquestes dades és mantenen respecte al curs 2015-2016, quan la taxa va ser del 94,87%.

Al Maresme es poden cursar estudis d’ESO en 73 centres educatius, 38 dels quals són públics; 32 privats-concertats i 3 privats.

Des del curs 2000-01, en el Maresme s’ha donat un increment de les matriculacions en centres públics i una certa estabilitat en els privats.