La Taula per a la Diversitat perfila campanyes en suport a dones i persones LGBTI que es visualitzaran properament al poble

Ahir es va convocar una nova sessió de la taula per a la diversitat d’Arenys de Munt. Hi estaven cridades a participar-hi dones i persones LGBTI. Entre totes havien de començar a perfilar accions que visibilitzin els col·lectius. La idea era posar damunt la taula accions concretes, propostes per fer aquí al municipi, que contribueixin a una millora de les relacions humanes i afavoreixin la diversitat, i el respecte cap a persones que s’identifiquin amb alguna de les lletres LGBTI i també respecte cap a la condició femenina en global. Per això la convocatòria es feia concretament per a dones i persones LGBTI. Prèviament havíem anunciat que aquesta sessió de la taula per a la diversitat hauria de servir per plantejar iniciatives concretes, que encara no s’havien volgut fer públiques perquè hi havia molta gent implicada i no estava tot lligat. La regidora d’Igualtat de Gènere i LGBTI, Mari Àngels Gros Argelés, no ha volgut desvetllar quines accions ni campanyes concretes són, per no restar-los impacte quan es produeixin. Si uqe ha avançat que es posarà un cartell a l’entrada del poble amb un eslògan sorgit a la Taula per a la Diversitat