La targeta del bus T-sènior per a les persones grans d’Arenys de Munt està en procés d’aprovació

La targeta va ser una de les propostes aprovades en el Procés participatiu del 2017 dotada amb 5.000€. Ara però, s’hi han afegit els costos de fabricació i el cost total serà de 7.500€.

Aquesta targeta estarà adreçada a gent gran amb unes determinades condicions econòmiques. El vilatà que vulgui ser usuari del servei haurà de presentar una documentació bàsica per tal d’assegurar que realment necessita la targeta.

Fa uns anys ja es va engegar un projecte similar però no va prosperar a causa dels fraus que es cometien.És per això que l’Ajuntament vol assegurar-se que no es repetirà la situació, i que la targeta no arribi a gent que no necessita aquest servei.

Aquesta targeta serà una ajuda més a banda de les que l’Ajuntament ja proporciona a famílies amb dificultats econòmiques. En aquest cas, per rebre la targeta no caldrà ser usuari de benestar social. Així doncs, el següent pas serà aprovar les bases de concessió amb els partits de l’oposició.