La setmana vinent és la darrera setmana per demanar la bonificació social de l’aigua per a tot el 2022

El termini s’acaba a finals de març si es vol gaudir de la bonificació tot l’any 2022. Si es demana passat el març la bonificació s’aplicarà a partir del trimestre en la que hagi estat demanada. Des d’Aigües d’Arenys recorden els beneficis de demanar aquesta bonificació en cas de necessitat. 

És una bonificació social destinada a usuaris que tinguin ingressos inferiors al salari mínim interprofessional, més un 20% addicional per a cada membre més de la família. Caldrà justificar el nivell d’ingressos, això si. En cas d’estar treballant cal portar una fotocòpia de la darrera nòmina. I si algun dels membres de la família té més de 16 anys i està estudiant s’ha d’adjuntar fotocòpia de la matrícula o certificat del centre educatiu. També caldrà estar escrit com a demandant d’ocupació a la llista de l’atur.

Àlex Sola, cap tècnic d’Aigües d’Arenys,ha comentat que aquest any cal renovar la bonificació i s’ha de tornar a demanar si ja havia estat concedida el 2020. L’any passat, per qüestions epidemiològiques, es van renovar les bonificacions automàticament però aquest any ja no i cal tornar a fer el tràmit. Per tant que ningún es refii que també es renovarà aquest any automàticament, perquè no será així.