La setmana que ve ja es podran demanar les beques de menjador escolar pel curs 22-23

El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques per al curs 2022-2023. A més, el dimarts 24 de maig a les 10 tindrà lloc a la Sala Municipal una sessió informativa dirigida a les famílies per tal d’explicar el tràmit i clarificar possibles dubtes que puguin sorgir.

La prestació té com a objectiu ajudar amb l’escolarització dels nens i nenes de la comarca que cursin educació infantil de segon cicle, primària i/o secundària obligatòria i als quals no els correspon la gratuïtat del servei de menjador escolar. Per sol·licitar-la és condició indispensable que el centre educatiu disposi de servei de menjador escolar.

Els ajuts van destinats a totes aquelles famílies empadronades al municipi que tinguin infants escolaritzats als nivells d’educació infantil, primària i ESO, que compleixin els requisits marcats a les bases reguladores de la convocatòria i que no hagin sol·licitat els mateixos ajuts a altres administracions públiques.

El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà el dimarts 17 de maig i es mantindrà actiu fins al divendres 17 de juny de 2022. Així, totes aquelles que es presentin fora de termini no podran ser admeses.

Les sol·licituds d’ajuts es poden presentar de forma telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Vila de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, entregant els impresos corresponents degudament emplenats.

Ho ha ampliat la regidora d’Acció Social, Montse Batista i Alsina.