La Riera, entre la Rasa i Pompeu Fabra, serà de doble direcció

D’aquesta manera els vehicles que baixin per la Rasa podran anar Riera amunt o bé Riera avall, i no caldrà que baixin tots pel carrer de l’Olivera com ho han de fer ara.

Va ser el ser el gran anunci referent a mobilitat que es va fer ahir al vespre al Ple, al torn de precs i preguntes dels assistents. Ho va explicar l’alcalde accidental i regidor de Mobilitat, Àngel Castillo Vallcorba. Va explicar que quan s’obri la riera, aquest sistema es posarà en funcionament de manera provisional a veure com funciona, i si va bé, un cop es faci la pintura viària, ja es marcaran els dos sentits de circulació.

Aquest anunci va enxampar per sorpresa els grups de l’oposició, que no en sabien res encara perquè havia sigut una idea sorgida feia escasses hores i no hi havia hagut temps de parlar-ho. Castillo va remarcar que la setmana vinent els ho explicarà i els ensenyarà un plànol de com quedarà la zona. I va exposar que els aparcaments es dibuixaran en línia i no pas en bateria, ja que així es guanya espai de pas i hi cap un doble sentit de circulació.

La circulació a la Riera s’obrirà el divendres dia 23 de desembre.