La regidoria d’Espai Públic ha anunciat reforços d’estiu en la neteja de carrers

Ahir ja comentàvem la incorporació avui mateix d’un operari a través d’un Pla d’Ocupació que es dedicarà a retirar herbes i males herbes que creixen esporàdicament a les voreres i perjudiquen el pas. Anirà amb un carret especial per ala seva tasca i anirà resseguint carrers del poble, i quan acabi la ruta la tornarà a començar.I avui el regidor Àngel Castillo Vallcorba ha explicat més reforços en neteja d’Espai Públic que hi haurà en marxa a l’estiu. Concretament s’ha referit a que caldrà retirar les fulles dels arbres quan caiguin a finals d’estiu, i per això, a partir de l’1 de juny, hi haurà un reforç d’una màquina gran que netejarà els carrers dels polígons industrials. Això alliberarà les màquines petites d’aquesta tasca i podran ampliar la seva presència als carrers del centre. La idea és mantenir actiu aquest servei més enllà del novembre,q ue és quan acaba aquesta primera contractació.

A partir de l’1 de juliol comença la Brigada Jove, amb 4 nois o noies que treballaran durant mig any i que ara setan passant la selecció de personal, a la fase d’entrevistes. part de la seva feina serà amb el baldeig de carrers, és a dir, neteges de carrers amb aigua a pressió. Es començarà pels carrers amb més població, però s’acabaran fent tots. La idea és que l’aigua tregui la pudor de pixats de gossos que fan molts carrers, sobretot Panagall, Sant Jordi i Rial Pasqual.