La propera setmana des de Aigües d’Arenys es procedirà a fer la neteja de 3 dipòsits municipals

Concretament dilluns es farà la neteja del dipòsit de Sant Carles, dimecres el de Can Cornei i divendres el de Can Borrell.

La neteja dels dipòsits de Sant Carles i Can Cornei no produiran afectacions en el subministrament d’aigua i en principi tampoc es notarà cap baixada de pressió.
E
n canvi la neteja del dipòsit de Can Borrell si que produirà afectacions. Concretament no hi haurà aigua a la zona de Sobirans, Can Cosme, carrer Joan de Tours i part d’Amadeu vives.

El tall es produirà entre les 8 del matí i les 2 del migdia, aproximadament. La neteja consisteix en el buidatge dels dipòsits i fer la neteja amb aigua a pressió per tal d’eliminar la sorreta que pugui haver, un cop s’han tret tots els sediments, els dipòsits es tornen a omplir.