La Policia controlarà que tothom porti mascareta pel carrer i espais públics

La policia local d’Arenys de Munt controlarà a partir d’avui l’ús de les mascaretes, que recordem que segons nova ordre ministerial, és obligatori portar-la. És obligatori per a totes les persones de 6 anys o més, a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de 2 metres. No caldrà en aquelles persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat. El sergent de la policia local, Javi Reina, explica que els primers dies la tasca de la Policia serà informar als veïns però en cas que les infraccions persisteixin, aplicaran les pertinents sancions.