La Parròquia d’Arenys de Munt està preparant un museu parroquial per commemorar els 475 anys de la nova consagració

La Parròquia d’Arenys està preparant un museu parroquial per commemorar els 475 anys de la nova consagració.

 

Aquest museu estarà situat a la segona planta de la església, on actualment hi ha el cor. Concretament s’estan retirant les fustes del terra que han quedat podrides. Ho explica Mossen Joan Soler.

Al setembre, un cop ja estigui tot retirat, es procedirà a la col·locació d’un nou terra.

 

Està previst que properament també es renovin altres zones antigues de l’església.