La nova plaça de Can Borrell portarà el nom de “Plaça de la República Catalana”

Les obres de Can Borrell s’aturaran ara per les festes de Nadal i es reprendran després de Reis.

La regidora de Cultura, Tonia Vila, va visitar ahir les obres i va poder constatar que avancen a bon ritme. Ja hi ha col·locat l’encofrat del terra de la plaça i de l’escenari, i s’espera que després de reis es pugui procedir a l’asfaltat. Aleshores ja només quedarà l’enjardinament i l’enllumenat, que estarà acabat al febrer.

La regidora ha avançat que la comissió del nomenclàtor ha proposat que aquesta plaça s’anomeni “Plaça de la República Catalana”, nom que es portarà al ple de gener per ser aprovat.