La Nit Jove de la Festa Major de Sant Martí és la proposta més votada del Pressupost Participatiu Jove 2019 

L’objectiu del Pressupost Participatiu Jove és, que la gent jove  decideixi com destinar una part del pressupost de la Regidoria de Jovent.

Hi hagut un total de cinc propostes per votar: Nit Jove de la Festa Major de Sant Martí, manteniment del Bikepark “La Bassa”, curs de directors/es de lleure, formacions i jornades per crear horts socials i promoció de la Pujada al Coll del Pollastre.

La tècnica de Joventut, Anna Maria Godia, fa una bona valoració en quan a participació, ja que s’ha passat dels 52 vots de l’any passat a 57. La proposta més votada ha sigut la Nit Jove de la Festa Major de Sant Martí, amb 26 vots.

Recordem que aquest pressupost compta amb una dotació de 7.000 euros.