La modificació de crèdit aprovada per Ple comporta un increment de 23.000 euros per finalitzar les obres de l’esplai

La previsió de l’Ajuntament es presentar la licitació al mes de setembre i un cop adjudicada començar la darrera fase de les obres de l’esplai dels jubilats.

Aquesta segona fase estarà dividida en dos lots, el primer estarà dedicat a l’escala i el segon a la segona planta, on es farà una sala polivalent, es canviarà l’aula d’informàtica i es faran uns lavabos nous.

La regidora de Gent gran, Marta de la Iglesia explica que aquest increment de 23.000 euros anirà destinat a completar la instal·lació elèctrica.

D’altra banda, i com  regidora de Sanitat, Marta de la Iglesia ha fet una sèrie de recomanacions davant la calor d’aquests dies com per exemple no sortir al carrer al migdia i hidratar-se bé.