La gestió directa de l’Escola bressol, la deixalleria i la neteja d’edificis municipals, generen un estalvi de 329.000 euros

Aquest any l’empresa municipal GUSAM l’ha començat gestionant el cicle integral de l’aigua a més de la deixalleria municipal, l’escola bressol, la neteja d’edificis i l’aula de formació d’adults.

Segons les conclusions de l’estudi “La gestió directa dels serveis públics locals a través d’una societat mercantil municipal: avantatges i inconvenients”, permeten afirmar que la gestió directa a través de GUSAM suposa un estalvi clar.

En cinc anys, la deixalleria, la neteja d’edificis municipals i l’escola bressol, gestionats directament per GUSAM han generat un estalvi estimat en 329.000 €.

Montse Mayolas, gerent de GUSAM, que ha realitzat aquest estudi com a treball de final de carrera, ha explicat que ajuntaments d’altres pobles els hi demanaven saber quin estalvi suposava que els serveis es gestionessin des del municipi, i per això va realitzar aquest estudi que mostra la comparativa.

L’anàlisi de costos del servei de la deixalleria municipal posa de manifest que en quatre anys ha generat un estalvi de 35.178 € respecte al que costava aquest servei mitjançant la gestió indirecta.

En la neteja d’edificis públics l’estalvi en dos anys respecte a la gestió indirecta s’ha comptabilitzat en 24.938 €.

En el cas de l’escola bressol, cinc anys de gestió directa han permès estalviar a Arenys de Munt 268.943 €. Tot i ser deficitària, l’ajuntament actualment hi ha de posar menys diners ara que abans, concretament 105 mil euros.

I pel que fa a la gestió de l’aigua, la comparativa d’estalvi en aquest cas no es pot fer, ja que es factura directament a l’usuari.

Altres dades de l’esmentat estudi a tenir en compte són que la plantilla de personal de GUSAM ha crescut dels 6 treballadors que hi havia el 2011 als 44 actuals.