La Generalitat ofereix una subvenció per retirar materials amb amiant de cases particulars o la via pública

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha fet una convocatòria d’ajuts per retirar residus materials d’aïllament i de construcció que continguin amiant. La dotació pressupostària per a aquests ajuts és de 2 milions d’euros i s’hi poden presentar persones propietàries de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns. L’ajut cobreix el 100% de l’import de les factures presentades, fins a un màxim de 12.000 €. L’import inclou la manipulació i retirada de l’amiant el transport i la gestió o tractament dels residus. Escoltem l’alcalde, Josep Sánchez

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de novembre de 2020.