La Diputació deixa 160.000€ a Arenys de Munt

La Diputació de Barcelona, a través de la Caixa de Crèdit, ha concedit dos préstecs a l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Un és per a finançar una expropiació de terrenys i l’altre per a la redacció del projecte topogràfic de les obres de la riera.

Concretament per l’expropiació de terrenys el crèdit és de 85.000 euros. L’alcalde i regidor d’Economia, Josep Sánchez, explica que aniran destinats a l’expropiació de la caseta de la plaça de l’església.

I per la redacció del projecte topogràfic de la tercera fase de les obres de la riera s’ha demanat un crèdit de 75.000 €. El tipus d’interès és al 0% i amb una amortització màxima de 10 anys.