La Diputació de Barcelona està estudiant si es fa una rotonda o un altre tipus d’encreuament a la part alta de l’Eixample

És per això que s’han col·locat dispositius que serveixen per mesurar la quantitat de vehicles que transiten per aquell tram. Aquests dispositius consten de dos cables que travessen la carretera.

El regidor d’Espai Públic, Àngel Castillo ha explicat que un cop obtinguts els resultats, la Diputació decidirà si convé construir una rotonda o algun altre tipus d’encreuament.