La deixalleria municipal es posa en marxa, però únicament pels industrials, i amb cita prèvia

Així es va decidir després de la reunió telemàtica que va tenir lloc ahir entre els ajuntaments d’Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle. Concetament s’estableix que la deixalleria municipal tornarà a obrir demà, però només per recollida de deixalles industrials. L’equipament estava tancat des del dia 14 de març, quan l’Agència de Residus de Catalunya  va sol·licitar als diferents ens locals responsables de la gestió de les deixalleries, el seu tancament al públic mentre duri l’actual situació sanitària, en no considerar que fos un servei essencial. Ara, com que l’Estat permet als treballadors i treballadores d’alguns sectors no essencials tornar a la feina, existeix la necessitat d’algunes empreses, industrials i autònoms de gestionar els residus que generen. Per aquest motiu, a partir de demà dia 23 d’abril, la Deixalleria tornarà a obrir només per als industrials, no per particulars.

El regidor de Medi Ambient, Jordi Maimí, explica que les empreses interessades en fer ús de la deixalleria hauran de sol·lictar cita prèvia al correu deixalleria.encarregat@arenysdemunt.cat

La petició haurà d’incloure les dades següents:

1.- Nom, adreça i població de l’empresa que fa la petició d’ús de servei de deixalleria. (També nº d’usuari , si es sap)
2.- Tipus i quantitat de residus que es volen portar (Si hi ha més d’un tipus de residu cal la quantitat de cada un).
3.- Telèfon, correu electrònic i nom de la persona de contacte.

4.- Observacions i/o comentaris a tenir en compte.

En el termini màxim de dos dies es rebrà resposta indicant el dia i l’hora que podran accedir a la Deixalleria. L’horari d’aquest servei serà de dilluns a divendres, de 9h a 14h. La porta de la deixalleria estarà tancada i només es permetrà l’accés a qui tingui cita. La deixalleria encara no estarà disponible a tota la ciutadania però sí que torna a estar en marxa el servei de recollida de trastos vells. El servei de l’arca als particulars es fa els dimarts amb prèvia cita, fent una trucada telefònica al  900402033. És un servei que ja està operatiu.

Caldrà tenir en compte que només podran accedir a la deixalleria aquells treballadors que vagin equipats amb els Equips de Protecció Individual contra el contagi. A l’interior de la deixalleria s’hauran de respectar les distàncies de seguretat estipulades. El sistema de pagament dels residus aportats serà el mateix que es tingui acordat amb cada industrial fins avui.