La brigada arregla la part afectada de Sobirans per les darreres pluges

Avui han començat les actuacions d’arranjament a la riera de Sobirans. A causa de les darreres pluges, la riera de Sobirans s’ha vist afectada i per aquest motiu des d’avui la brigada municipal treballa per deixar la zona en millors condicions.