Junts diu que el projecte d’obres a la plaça Sindicat s’ha explicat als veïns quan ja estava tot decidit i el govern respon que el projecte encara es pot modificar

El grup polític Junts per Arenys de Munt han fet un comunicat a través de xarxes socials on posen de manifest el que ells consideren una manca de comunicació i transparència de l’equip de govern del consistori, en primer lloc, envers l’oposició. Afirmen que no s’ha informat els partits de l’oposició de quin era el projecte que tenien previst per a les obres de la nova plaça del Sindicat, qüestió de la qual es van haver d’assabentar a través de la reunió celebrada amb els veïns de la zona i, tot i això, segueixen desconeixent entre d’altres el cost econòmic que suposaran aquestes obres.

La regidora d’Urbanisme, M. Àngels Gros Argelés, ha contestat afirmant que Junts tenia tota la informació perquè el seu portaveu va estar present a la mesa de contractació de l’obra. A més, l’obra ha passat tots els tràmits i les exposicions públiques pertinents. Assegura doncs que la informació era pública, però que si se’ls ha passat consultar-la han de ser proactius per demanar-la, que el govern els hi passarà sense problemes i amb total transparència.

En segon lloc, des de Junts diuen que les maneres d’actuar amb el veïnat no han estat les correctes, perquè no és respectuós informar els veïns d’unes obres cabdals per la mobilitat i l’accessibilitat de la zona el dia abans que es comencin les obres i sense un debat previ entre els principals afectats que són els veïns i veïnes del R/ Pasqual, C/ Pasqual i C/ Jacint Verdaguer, entre d’altres. Junts assegura que hi ha manca de planificació envers els talls de carrer i la mobilitat quan les obres es traslladin al bell mig de la calçada. La resposta del govern als veïns que estaven amoïnats va ser que d’aquí a dues setmanes ja s’informarà de com quedarà afectada la circulació. Junts considera que això no es pot fer havent començat ja les obres, sinó que això ja s’hauria de tenir planejat. El govern ha comentat que les solucions de mobilitat plantejades per l’empresa no els satisfan, i per això han donat aquest marge d’un parell de setmanes per estudiar-les i refer-les pactades amb la Policia, i explicar-les als veïns.

I, en tercer i darrer lloc, consideren que el projecte no s’adapta a les realitats de la zona, tal com van comentar diversos veïns durant la reunió. Opinen s’hauria de seguir la continuïtat de la vorera i el gual d’entrada fer-se més ample per facilitar l’accés als vehicles que entren i evitar haver d’aturar-se en una carretera per fer la maniobra d’entrada. També, com van comentar diverses persones, tenen por que la col·locació de les reixes que han d’absorbir el cabal dels carrers, amb el pendent que tenen i tota la brossa que arrosseguen, entre sorra, pedres i d’altres materials, provocarà que amb certa facilitat es taponin aquestes reixes provocant diverses inundacions que poden afectar a la carretera C-61 i a cases properes a la plaça del Sindicat.

El govern ha dit que el projecte no està dat i beneït, i que totes aquestes consideracions de millora aportades pels veïns a la reunió o pel grup de Junts encara poden ser tingudes en compte. Avui mateix s’ha fet visita d’obra i ja s’han demanat modificacions. Els pluvials, per exemple, es faran més amples i amb més reixes, malgrat que els previstos al projecte estaven ben dimensionats. I també es farà el gual d’entrada més suau que el previst al projecte, asfaltant-lo en lloc de fer-ne una vorera.

Aquesta és l’entrevista sencera que hem fet a l’informatiu amb la regidora VickyDevesa Jorge, del grup Junts per Arenys de Munt

I aquesta n’és la resposta que hi dona la regidora d’Urbanimse M. Àngels Gros Argelés