Ja poden anar tres familiars junts a veure els residents dels centres geriàtrics

La Generalitat estableix visites de només tres familiars a les residències i un PCR negatiu en cada nou ingrés. Es tracta d’un protocol que segueixen a totes les residències. Només es permet la visita un dia a la setmana durant mitja hora però s’ha ampliat el nombre de familiars que poden assistir a la visita fins a un màxim de 3. La directora de la Residència Verge del Remei, Soraya Real, explica que el protocol pot canviar cada dia.

I d’altra banda, cada resident que ingressi al centre haurà de presentar un PCR negatiu i serà aïllat durant 10 dies.