Ja no queden àrees de contenidors al poble. S’han acabat de retirar per evitar contagis de Coronavirus

Per salubritat i per evitar la propagació del coronavirus, les àrees amb contenidors per a la brossa de rebuig s’han tancat i es demana als vilatans que facin ús del servei de recollida d’escombraries porta a porta. Concretament s’ha tret l’àrea d’emergència de la zona del Bellsolell, ja que anteriorment ja s’havien tret altres zones. El regidor de medi ambient, Jordi Maimí, explica que s’ha pres aquesta decisió per protegir els treballadors i a les persones que fan ús i insisteix en fer la recollida porta a porta.

El regidor explica que es mantenen les àrees d’emergència a les urbanitzacions perquè no es realitza el porta a porta i que al Bellsolell es mantenen contenidors per fer el reciclatge.

D’altra banda, recordem que per les persones que estiguin en quarantena a casa seva, l’ajuntament ha marcat un seguit de directrius a l’hora de treure les escombraries. Els habitatges amb pacients positius o en quarantena per el coronavirus han de posar en coneixement de l’ajuntament que la llar està afectada i així poder fer una recollida diferenciada dels residus. Primer de tot és important saber que NO han de separar les fraccions i que tots els residus que generin seran considerats RESTA. Tots els residus del pacient s’han de posar en una bossa de plàstic, tancar-la i posar-la a dins d’una altre bossa junt amb els guants i la mascareta del cuidador a dins d’un cubell amb tapa, preferiblement identificat.