Ja estan pintant a la nova zona asfaltada a la cruïlla en forma d’I grega (Y) entre la plaça de l’Església i la Plaça Generalitat

Dimarts es va fer el fressat de tota la zona i ahir es va posar una nova capa d’asfalt, per deixar-ho exactament tal com GUSAM ho va trobar quan va haver de rebentar per arreglar el clavegueram. El que es fa avui per part de l’Ajuntament és un nou pintat viari ja d’acord amb el projecte d’ampliació de voreres que s’executarà properament a aquesta zona i que permetrà guanyar espai per a vianants, redistrubuint algunes places d’aparcament de les que actualment hi ha en bateria de cara a l’església.

El regidor d’Espai Públic, Àngel Castillo Vallcorba, ha dit que s’han complert els terminis previstos, i que ara demanaran a l’empresa que neteji les roderes d’asfalt que han quedat en el trajecte que feien les màquines des de l’Eixample, sobretot a la cruïlla entre la Riera i la Trevessia Llorens.