Informació sobre l’estat dels Serveis Municipals davant la pandèmia de Coronavirus