GUSAM aprova el pressupost que permetrà tenir nou edifici l’any vinent

El consell d’administració de l’empresa municipal GUSAM ha aprovat el pressupost en el qual està inclosa la partida destinada a la construcció del nou edifici de l’empresa municipal. La idea del govern és que els serveis de Promoció Econòmica i Acció Social es traslladin al nou edifici. Aquest pressupost de Gusam es portarà al ple de gener de l’Ajuntament, per ser aprovat definitivament. L’alcalde i president de Gusam, Josep Sánchez, explica que va ser un consell molt productiu en el qual tots els punts de l’ordre del dia van ser aprovats per unanimitat.

El consell d’ahir també va servir per modificar el consell d’administració per tal que estigui format per persones amb un perfil menys polític i més tècnic.