Govern, equip tècnic de l’Ajuntament i Aigües d’Arenys s’han reunit per elaborar un pla contra la sequera

Fa un parell de setmanes parlàvem de la nova ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.

Comentàvem que el Districte de Conca Fluvial de Catalunya ha sofert en les darreres dècades diversos episodis de sequera, alguns dels quals han arribat a amenaçar el subministrament d’aigua a les poblacions. De forma més recent, s’està evidenciant que les sequeres son un fenomen de caràcter cíclic, que estan tenint greus afectacions en la garantia de la prestació del servei d’abastament d’aigua domiciliari de competència municipal.

En un context d’escassetat de recursos hídrics és necessària la col·laboració de totes les administracions implicades i altres entitats que prestin el servei, alhora que l’esforç i la participació de la ciutadania, per tal de promoure conductes associades a l’estalvi de l’aigua i minimitzar el risc de desabastament de la població.

Aquesta ordenança municipal reguladora ha estat redactada per l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, i s’exposa al públic al tauler electrònic municipal per tal que, qui ho consideri oportú, pugui formular suggeriments o al·legacions fins al dia 10 de gener.

Aquestes mesures es prenen, com dèiem, per intentar pal·liar els efectes de la sequera i estalviar el màxim d’aigua possible davant d’aquesta situació i de les nefastes previsions de precipitacions. De fet, no s’esperen pluges consistents fins al mes de maig.

Les previsions han obligat al govern municipal a treballar l’aplicació d’altres mesures, a part de les ja comentades. De moment, el que sabem és que el govern d’Esquerra s’ha posat mans a l’obra i ja s’ha reunit amb l’equip tècnic de l’Ajuntament i l’empresa Aigües d’Arenys i que aquesta informació ha estat traslladada a l’oposició.

Avui n’hem pogut parlar amb l’Alcalde, Josep Sánchez Camps, qui ha comentat que són mesures que no els hi agrada prendre però necessàries per estalviar aigua. Algunes d’elles ja estan en marxa com la prohibició de regar el camp de futbol o les zones enjardinades. També ha anunciat que és probable que properament es sancioni a aquelles persones que facin un mal ús de l’aigua. Això sí, abans es faran campanyes de conscienciació.