Fins el 7 d’octubre es troben a exposició al públic les llistes electorals

Amb motiu de les properes Eleccions Generals, que tindran lloc el 10 de novembre, tots els vilatans d’Arenys de Munt ja poden consultar les llistes electorals per comprovar les seves dades.

Aquestes estan exposades al públic a partir d’avui i fins el 7 d’octubre a l’ajuntament per tal de poder ser consultades a l’efecte de presentar reclamacions.

En aquestes llistes hi ha inclosos els electors i electores amb dret a vot empadronats a Arenys de Munt fins el dia 27 de juny del 2019.