Fins al proper 16 de març la gent gran pot demanar la subvenció per fer petites reformes a la seva llar

Aquest programa s’adreça a persones majors de 65 anys que es trobin en una situació de fragilitat per qüestió d’edat, salut, manca d’autonomia personal, discapacitat, dependència o en situació de vulnerabilitat.

La regidora de Gent gran, Marta de la Iglesia ha explicat que l’ajut anirà destinat a  reparacions, petites obres no estructurals i instal·lacions d’ajuts tècnics que facin més fàcil la vida quotidiana de les persones grans.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al proper 16 de març. Per sol·licitar formar part del programa, la persona interessada o bé els seus familiars s’hauran d’adreçar a Serveis Socials, que valorarà la situació de cada cas.