Fins a la meitat del 2022 Serveis Socials ja havia donat les mateixes ajudes que es van donar en tot el 2021

Ahir a la tarda es va fer una nova sessió del Consell Municipal d’Acció Social. Es va posar en coneixement de la ciutadania l’evolució dels ajuts socials tramitats i els projectes implementats des del departament d’Acció Social. A la darrera part es va obrir un espai per a precs i preguntes. Es va fer al Centre Cívic, en una activitat més de les que serveixen per començar a fer funcionar l’equipament i atreure gent cap allá.

La regidora d’Acció Social, Montse Batista i Alsina, ha explicat que fins a la meitat del 2022 ja s’havien donat les mateixes ajudes que es van donar durant la totalitat de l’any 2021. Per tant, la corba de necessitats socials va a l’alça al nostre municipi. Assegura que ara per ara encara es pot fer front a les demandes d’ajuda que es reben, però qui si segueixen augmentant caldrà deixar de fer altres activitats o projectes al poble per reforçar les partidesd e Serveis Socials, ja que l’atenció a persones amb necessitats és prioritària per al govern municipal.