Fins a finals de juliol es poden demanar les subvencions pel comerç local

Ajusts perquè aquests puguin fer actuacions de millora, rehabilitació, adequació, manteniment i conservació dels seus locals.

Es tracta d’una subvenció dotada de 15.000 euros dividits entre els comerços que presentin les sol·licituds. Aquesta subvenció cobreix el 50% del cost de l’actuació fins a un màxim de 1.000 euros. Escoltem a la tècnica d’ocupació, Mercè Vives.

Les bases del concurs i tota la documentació la teniu al web de l’ajuntament d’Arenys de Munt.