Fins a finals d’aquest mes es pot sol·licitar la bonificació de reducció de la tarifa de l’aigua

La poden demanar les unitats familiars amb ingressos anuals no superiors als 10.300 euros. L’ajuda consisteix en una reducció del 50% en la quota fixa i pel que fa a la quota de subministrament la reducció és del 50% en el primer tram i del 25% en el segon i tercer tram. Ho explica el cap tècnic d’aigües d’Arenys, Alex Sola.

Aquest any, Aigües d’Arenys pot consultar dades de l’usuari i per tant no s’ha de presentar tanta documentació com en altres anys.