Finalment només es tallaran dos dels quatre plàtans que es preveia tallar a la zona de la parada del bus

En aquesta zona d’entrada a la Riera des de la carretera C-61, els arbres existents dificulten l’emplaçament dels murs i l’accés de les escales a la parada del bus.

Ara, però, s’ha modificat lleugerament el projecte per tal que només sigui necessari substituir dos plàtans en comptes del quatre previstos inicialment.

Avui divendres es procedirà a la tala de dos dels arbres i, un cop finalitzada la urbanització d’aquest tram de Riera, es replantaran dos exemplars de la mateixa espècie.

En els propers dies, també s’actuarà en el tros de lliça adjacent a la façana de Can Matalí, de manera que s’incrementarà l’espai per a les escales d’accés a  la plaça de l’església i es contribuirà a donar continuïtat a l’espai entre la plaça i la Riera.