Finalment el 4 de març començaran les obres del canvi de gespa del camp de futbol municipal

Aquesta actuació, que en principi havia de començar al febrer,  va ser aprovada en el ple del novembre de 2018. Té un cost total de 180 mil euros que es pagaran en diferents fases a través d’un rènting amb l’empresa guanyadora de la licitació.

La regidora d’Esports, Marta de la Iglesia, explica que finalment s’ha escollit aquesta data per a l’inici de les obres ja que comportava menys molèsties al club.

S’estima que les obres tinguin una durada de 3 setmanes a un mes. Mentre aquestes es duguin a terme, les diferents categories del club hauran de sol·licitar jugar en camp contrari.