Estalvi amb la municipalització de serveis com la neteja

Que el servei de neteja d’edificis municipals es faci a través de l’empresa municipal GUSAM genera un estalvi per l’ajuntament d’Arenys de Munt de més de 37 mil euros.

Durant l’any 2017 l’empresa municipal va realitzar més de 16 mil hores de neteja al conjunt d’equipaments i edificis públics, i el cost total d’aquest servei, ha estat de 252 mil €. En canvi si el servei el fes una empresa privada el cost seria de 290 mil euros, segons publica el web municipal.

També hi ha un estalvi amb el servei de neteja de les pistes de pàdel al poliesportiu de Can Zariquei, que actualment va a càrrec de l’empresa concessionària del pàdel, la qual cosa representa la reducció de 864 hores del servei a través de GUSAM.