Està en marxa el període de preinscripció a les escoles de primària i secundaria

Les sol·licituds s’han de presentar fins al 9 d’abril al centre triat en primera opció acompanyades de la documentació necessària per acreditar els criteris de baremació.

A l’Escola Sant Martí tenen disponibles dues línies de P3, que equivalen a 50 places escolars. El seu director, Lluis Llovet, espera omplir les dues línies malgrat la disminució de la natalitat a Catalunya.

A banda d’aquestes 50 places, les famílies que canviïn de municipi també poden preinscriure als seus fills en els cursos on hi hagi places vacants.

I a l’Escola Sobirans hi ha 25 places escolars disponibles. A més a més, i de la mateixa manera que al Sant Martí, les famílies que canviïn de municipi també poden pre inscriure als seus fills. Ho explica la directora, Estela Pujol.

I pel que fa a l’Institut Domènec Perramon, comptarà amb 90 places disponibles dividides en 3 línies. Ho explica d’administrativa de l’Institut, Eli Comas.

Les llistes de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions serà el 8 de maig, les llistes definitives es presentaran el 14 de maig i les llistes d’alumnes admesos i d’espera es donaran a conèixer el 12 de juny.